Επικοινωνήστε μαζί μας

    • Στοιχεία επικοινωνίας
    • Salon : Αποστόλου Παύλου 8, Αγ. Δημήτριος  Τ.Κ. 17341 , Ελλάδα                                 Τηλ. επικοινωνίας :(+30) 210-9719181
    • Shop : Αποστόλου Παύλου 11, Αγ. Δημήτριος  Τ.Κ. 17341 , Ελλάδα                             Τηλ. επικοινωνίας : (+30)  210-9761692