Ιδιοκτήτης και φορέας εκμετάλλευσης αυτής της ιστοσελίδας είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΝΑ ΧΡ. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ», με διακριτικό τίτλο «annakoutsovasili.com» , που εδρεύει στην οδό Αποστόλου Παύλου 8, ΤΚ 17341, με ΑΦΜ 143391163, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.

 1. Εισαγωγή

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, ή διευκρίνιση σχετικά με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης, ή για σχόλια και παράπονα σχετικά με την ιστοσελίδα μας,  παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση Αποστόλου Παύλου 8, ΤΚ 17341, Αθήνα, ή στον αριθμό τηλεφώνου 210-9719181 & 210-9761692.

Πριν κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτού, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις (του λοιπού «Όροι») που διέπουν τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των ιστοσελίδων που περιέχει, οι οποίοι δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες και χρήστες του. Ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου αποδέχεται αυτόματα τους παρόντες Όρους, εφόσον επιλέξει να εγγραφεί ως μέλος αυτού. Η χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματός και των υπηρεσιών που προσφέρουμε, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των εν λόγω ΄Ορων από τους χρήστες/επισκέπτες. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους ΄Ορους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Οποιεσδήποτε νέες λειτουργίες ή εργαλεία που προστίθενται στο κατάστημά μας, θα υπόκεινται επίσης στους Όρους Χρήσης. Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων Χρήσης, δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή / και αλλαγές στη σελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτή την σελίδα για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση ή η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους Χρήσης, αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το «annakoutsovasili.com» έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αναθεωρήσει, τροποποιήσει ή καταργήσει τους παρόντες Όρους μονομερώς, σύμφωνα με την ελεύθερη κρίση του, ενημερώνοντας βέβαια ταυτόχρονα το παρόν κείμενο για κάθε αλλαγή ή προσθήκη. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να θεσπίσει ειδικότερους όρους χρήσης, οι οποίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με του παρόντες γενικούς Όρους χρήσης, σε περίπτωση όμως σύγκρουσης μεταξύ τους υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των παρόντων Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από το «annakoutsovasili.com» των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση Όρου. Το «annakoutsovasili.com» δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων, που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες κλπ.

 1. ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δηλώνετε ότι θεωρείστε ενήλικας. Ο παρών δικτυακός τόπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να το χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Το «annakoutsovasili.com» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών. Κάθε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο με δική του αποκλειστικά ευθύνη, το δε περιεχόμενό του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλή ή προτροπή άμεση ή έμμεση προς τους χρήστες/επισκέπτες να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Θα πρέπει να γνωρίζετε, ότι αν επιθυμείτε να περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να προχωρήσετε κάποια αγορά, θα σας ζητηθεί η δημιουργία λογαριασμού με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της αγοράς σας.

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων:

 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Την διεύθυνση E-mail σας
 • Το τηλέφωνο σας ή κάποιο κινητό
 • Στοιχεία τοποθεσίας (χώρα, πόλη, διεύθυνση, περιφέρεια, τ.κ)
 • Σε περίπτωση που κάνετε πρώτη φόρα κάποια αγορά θα σας ζητηθεί και η αποστολή του πτυχίου επαγγελματικής κατάρτισης σε μορφή εικόνας.

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβείτε οποιονδήποτε νόμο της χώρας σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Απαγορεύεται η διάδοση οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού, όπως viruses και worms.

Η παράβαση ή μη συμμόρφωση σε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης θα σας αποκλείσει άμεσα από τις υπηρεσίες μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.

Κατανοείτε ότι οι πληροφορίες σας (με την εξαίρεση των στοιχείων των πιστωτικών και/ή χρεωστικών σας καρτών), ενδέχεται να μεταφερθούν αποκρυπτογραφημένες, σε περίπτωση α) μεταφοράς σε διάφορα δίκτυα, και β) προσαρμογών για λόγους συμβατικότητας με συνδεδεμένα δίκτυα και συσκευές. Τα στοιχεία πιστωτικών και χρεωστικών καρτών είναι πάντοτε κρυπτογραφημένα κατά την μεταφορά τους μέσω των δικτύων.

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση ή εκμετάλλευση του περιεχομένου των Υπηρεσιών, της χρήσης τους ή την πρόσβαση σε αυτές, ή των επαφών που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, χωρίς ρητή, γραπτή άδεια από εμάς.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν περιορίζουν ή επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο αυτούς τους Όρους.

 1. ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη αν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτήν την σελίδα δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το υλικό σε αυτήν την ιστοσελίδα στοχεύει αποκλειστικά στην γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν η μοναδική πηγή πληροφόρησης, με σκοπό την λήψη αποφάσεων, χωρίς να συμβουλευτείτε πιο ακριβείς, πιο πλήρεις και πιο επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη σελίδα σαν μοναδική πηγή πληροφόρησης, θα το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Αυτή η σελίδα ενδεχομένως περιέχει κάποια ιστορικά στοιχεία. Τα ιστορικά στοιχεία δεν είναι κατ’ ανάγκη επίκαιρα και τα παραθέτουμε απλά και μόνον για πληροφόρηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να επεξεργαστούμε το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ανανεώνουμε τις πληροφορίες. Συμφωνείτε ότι έχετε ευθύνη να ελέγχετε την σελίδα μας για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο.

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος της) χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή.

Δεν είμαστε υπόλογοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποιήσεις, αλλαγές τιμών, παύσης ή διακοπής της υπηρεσίας μας.

 1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα μας. Αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα. Αλλαγές, καθώς και ανταλλαγές θα γίνονται μόνον σύμφωνα με την πολιτική επιστροφών μας.

Έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσουμε με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα χρώματα και τις φωτογραφίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο κατάστημά μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως η οθόνη του υπολογιστή σας θα τα αναπαράγει με ακρίβεια.

Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να έχουμε υποχρέωση, να περιορίσουμε την πώληση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε άνθρωπο, γεωγραφικό μέρος ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα ανά υπόθεση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Όλες οι περιγραφές των προϊόντων και οι τιμές που τους αντιστοιχούν μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, με μόνο τη δική μας αποκλειστική διακριτική ευχέρεια. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή. Η προσφορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας ακυρώνεται όπου αυτή απαγορεύεται.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε πως η ποιότητα οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή πληροφορίας, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού που αγοράσετε ή που αποκτήσατε θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας, ή ότι οποιοδήποτε δικό μας λάθος θα διορθωθεί.

 1. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Το «annakoutsovasili.com» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσει την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα και σαφήνεια των πληροφοριών και του εν γένει περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου. Το «annakoutsovasili.com» όμως δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται έναντι των χρηστών/επισκεπτών, για την ασφάλεια και το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται την αδυναμία του «annakoutsovasili.com» να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου του και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμη, το «annakoutsovasili.com» δεν εγγυάται ότι, η χρήση από χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου, πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενό του, δεν προσβάλλουν δικαιώματα τρίτων. Οι χρήστες/επισκέπτες που δεν εμπιστεύονται το «annakoutsovasili.com» καλούνται να μην επισκέπτονται ούτε να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Ακόμα, οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojanhorses, timebombs, ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να τηρούν όλους τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των νομοθεσιών που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στην προστασία του ανταγωνισμού κλπ. Επίσης, οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, κατά τρόπο σύμφωνο με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους.

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο, για αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους, ή δημοσιοποίηση, περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, λιβελογραφικό, που παραβιάζει το απόρρητο τρίτων, που δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), ή που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, ή την καταστροφή εξοπλισμού λειτουργίας, λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κάθε χρήστης/επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου υποχρεούται ακόμα να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλήψεις που μπορούν να βλάψουν ή να διαταράξουν τη λειτουργία του και την πρόσβαση τρίτων σ’ αυτόν, ή που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει το «annakoutsovasili.com» , μέσω αυτού. Η χρήση του δικτυακού τόπου με τρόπο παράνομο ή με τρόπο που αντιτίθεται στου παρόντες Όρους, γεννά υποχρέωση αποζημίωσης του «annakoutsovasili.com» , για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία υποστεί από την ως άνω συμπεριφορά. Επίσης, κάθε χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην παρέχει ψεύτικες πληροφορίες για το πρόσωπό του, να μην προβαίνει σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, να μην αποστέλλει ανεπιθύμητη ή ομαδική αλληλογραφία, ούτε πολλαπλά αντίγραφα μηνυμάτων, καθώς και να μην συλλέγει πληροφορίες για άλλους χρήστες/επισκέπτες του δικτυακού τόπου χωρίς τη συγκατάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών δεδομένων και ηλεκτρονικών διευθύνσεων.

Στο βαθμό που είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του παρόντος δικτυακού τόπου στο ευρύτερο διαδίκτυο, αυτή θα πρέπει να γίνεται με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο «Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών Internet» (Netiquette), η δε χρήση πρακτικών που αντιτίθενται στον κώδικα αυτό απαγορεύεται ρητά.

Η μη συμμόρφωση κάποιου χρήστη/επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου με το εφαρμοστέο δίκαιο ή/και τους Όρους αυτούς, παρέχει το δικαίωμα στο «annakoutsovasili.com» να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Έτσι, σε τέτοιες περιπτώσεις, το «annakoutsovasili.com» δικαιούται για παράδειγμα, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί η μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενο βέβαια την αρχή της αναλογικότητας.

Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το «annakoutsovasili.com» , λόγω παραβάσεως από χρήστη/επισκέπτη των υποχρεώσεών του που απορρέουν από του παρόντες Όρους, βαρύνουν τον εν λόγω χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στο «annakoutsovasili.com» άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει η τελευταία στα δικαστήρια.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε παραγγελία σας. Μπορούμε, με αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά οικία ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραγγελίες που έγιναν από ή κάτω από τον ίδιο λογαριασμό χρήστη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή από την ίδια διεύθυνση αποστολής και/ή παράδοσης.

Στην περίπτωση που κάνουμε κάποια αλλαγή ή ακυρώσουμε κάποια παραγγελία, θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε μέσω email και/ή τη διεύθυνση παραλαβής και/ή τον αριθμό τηλεφώνου που μάς δώσατε όταν κάνατε την παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απορρίψουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνονται να έγιναν από αντιπροσώπους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε επίκαιρες, ολοκληρωμένες και ακριβείς πληροφορίες αγοράς και λογαριασμού για όλες τις παραγγελίες που κάνετε από το κατάστημά μας. Συμφωνείτε να κρατάτε ενημερωμένες τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους αριθμούς πιστωτικών καρτών και τις ημερομηνίες λήξης τους, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας αν χρειαστεί.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Επιστροφών.

 1. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας δώσουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν ελέγχουμε και πάνω στα οποία δεν έχουμε δικαιοδοσία.

Αναγνωρίζετε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» χωρίς καμία εγγύηση, εκπροσώπηση ή όρους, και χωρίς καμία υποστήριξη. Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε επιπτώσεις προκύψουν από την χρήση αυτών των προαιρετικών εργαλείων.

Η χρήση των προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται από τρίτους γίνεται με δική σας ευθύνη και κρίση, και πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα γνωρίζετε και ότι συμφωνείτε με τους όρους χρήσης που τα συνοδεύουν.

Ενδέχεται να εισάγουμε νέες υπηρεσίες και/ή δυνατότητες στην ιστοσελίδα μας (όπως νέα εργαλεία και υλικό). Αυτές οι νέες δυνατότητες θα υπόκεινται στους ίδιους Όρους Χρήσης.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κάποιο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα μέσα από την σελίδα μας, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν υλικό από τρίτους.

Σύνδεσμοι από τρίτους που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να σας οδηγήσουν σε ιστοσελίδες τρίτων, που δεν συνεργάζονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι να εξετάζουμε και να αξιολογούμε αυτό το υλικό ή την ακρίβειά του, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να φέρουμε οποιανδήποτε ευθύνη για υλικό, ιστοσελίδες, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για όποιες αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την αγορά ή την χρήση προϊόντων, υπηρεσιών, πηγών, υλικού ή άλλων συναλλαγών που έγιναν σε σχέση με ιστοσελίδες τρίτων. Σας συστήνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την πολιτική και τις πρακτικές αυτών των τρίτων, και να βεβαιωθείτε ότι τις κατανοήσατε πλήρως, προτού προβείτε σε κάποια συναλλαγή. Παράπονα, απαιτήσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με τρίτους πρέπει να απευθυνθούν στους ίδιους.

 1. ΑΞΟΙΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Αν σας ζητήσουμε να υποβάλετε κάτι συγκεκριμένο (π.χ. μία συμμετοχή σε διαγωνισμό), και επίσης αν μας αποστείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό χωρίς δική μας παρότρυνση, είτε μέσω της σελίδας μας, είτε ηλεκτρονικά, είτε ταχυδρομικώς, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συνολικά “σχόλια”), συμφωνείτε ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμό, να επεξεργαστούμε, να αντιγράψουμε, να αναρτήσουμε, να διανέμουμε να μεταφράσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε μέσον επικοινωνίας τα σχόλια που μας έχετε στείλει.

Δεν έχουμε υποχρέωση

α) να κρατήσουμε οποιοδήποτε σχόλιο εμπιστευτικό,

β) να πληρώσουμε αποζημίωση για οποιοδήποτε σχόλιο και

γ) να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχόλιο.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε υποχρέωση, να παρακολουθήσουμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε σχόλιο που πιστεύουμε, κατά την κρίση μας, ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή που θα προκαλούσε αρνητικές αντιδράσεις, ή που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε, ή τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτων, καθώς και την πνευματική ιδιοκτησία, τα λογότυπα, την ιδιωτική ζωή, την προσωπικότητα ή οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Επίσης συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα έχουν περιεχόμενο συκοφαντικό ή παράνομο, προσβλητικό ή άσεμνο, και ότι δεν θα περιέχει ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει την λειτουργία της Υπηρεσίας ή κάποιας σχετικής ιστοσελίδας.

Δεν έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε ψεύτικη ηλεκτρονική διεύθυνση, ή την ηλεκτρονική διεύθυνση άλλου, ή με κάποιον άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτους, ως προς την πηγή των σχολίων. Είστε οι μόνοι υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και για την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για σχόλια που έχετε γράψει εσείς ή οποιοσδήποτε τρίτος.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παροχή προσωπικών στοιχείων μέσω του καταστήματος της σελίδας μας διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Δείτε την Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

 1. ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις, σχετικά με τις περιγραφές των προϊόντων, τις τιμές μας, τις προσφορές, τον χρόνο και κόστος παράδοσης και την διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλήψεις, και να αλλάξουμε ή να ανανεώσουμε τις πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες, αν οι πληροφορίες που διατίθενται στην Υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα είναι ανακριβείς, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση (αυτό συμπεριλαμβάνει την περίπτωση που θα έχετε ήδη πραγματοποιήσει την παραγγελία σας).

Δεν έχουμε υποχρέωση να ανανεώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αποσαφηνίσουμε πληροφορίες που εμπεριέχονται στην Υπηρεσία ή στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανόμενων, χωρίς περιορισμό, των τιμών, με εξαίρεση των όσων απαιτεί ο νόμος. Η ημερομηνία ανανέωσης της Υπηρεσίας ή της ιστοσελίδας δεν υποδηλώνει ότι όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες τροποποιήθηκαν ή ανανεώθηκαν.

12.Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών δικτυακός τόπος και το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, πληροφοριακού υλικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, εμπορικών σημάτων, επωνυμιών, διακριτικών γνωρισμάτων, κάθε μορφής δεδομένων, λογισμικού, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά για συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία στο «annakoutsovasili.com» και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Επίσης, οτιδήποτε μεταφέρεται, αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, συνιστά ιδιοκτησία του «annakoutsovasili.com» , εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό και νόμιμο.

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω διατύπωση και χωρίς την ανάγκη συμβάσεως ή απαγορευτικής ρήτρας κατά των προσβολών της.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, εκμίσθωση, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το «annakoutsovasili.com» και που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία του «annakoutsovasili.com» ή τρίτων και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του «annakoutsovasili.com» ή του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και τη σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρησης ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οι πληροφορίες που τυχόν υποβάλλουν χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου στο «annakoutsovasili.com» μέσω αυτού, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη/επισκέπτη. Ακόμα, το «annakoutsovasili.com» μπορεί να συλλέγει περιορισμένες και αναγκαίες πληροφορίες για τις εν γένει εμπορικές της δραστηριότητες.

 1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Σε συνδυασμό με άλλες απαγορεύσεις που έχουν τεθεί στους Όρους Χρήσεως, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της:

α) για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια

β) για να παροτρύνετε άλλους να κάνουν ή να λάβουν μέρος σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια

γ) για να παραβείτε οποιονδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή κρατικό κανονισμό, κανόνα, νόμο, διάταγμα ή τοπικό θεσμό

δ) για να παραβιάσετε τα πνευματικά μας δικαιώματα, ή τα πνευματικά δικαιώματα άλλων

ε) για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε, να προσβάλετε, να βλάψετε, να συκοφαντήσετε, να δυσφημίσετε, να εκφοβίσετε ή να κάνετε διάκριση με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία

ζ) για να υποβάλετε ψεύτικες ή παραπλανητικές πληροφορίες

η) για να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή άλλους τύπους κακόβουλου λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο για να επηρεάσουν την λειτουργικότητα της Υπηρεσίας ή της ιστοσελίδας, άλλων ιστοσελίδων ή του ίντερνετ γενικά

θ) για να συλλέξετε ή να παρακολουθήσετε τα προσωπικά στοιχεία άλλων

ι) για σκοπούς αποστολής “spam”, “phish”, “pharm”, καταχώρησης, μαζέματος, την χρήση “spider”, “crawl”, ή “scrape”

κ) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή

λ) για να παρεμβάλλετε ή να παρακάμψετε τα μέτρα ασφαλείας της Υπηρεσίας ή της ιστοσελίδας, άλλων ιστοσελίδων ή του ίντερνετ γενικά.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία ή την ιστοσελίδα μας αν αγνοήσετε κάποιαν από τις απαγορευμένες χρήσεις τους.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε ή εκπροσωπούμε ότι η Υπηρεσία μας δεν θα κάνει διακοπές, αλλά θα είναι έγκυρη, ασφαλής και χωρίς λάθη.

Το «annakoutsovasili.com» προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται, επίσης, το «annakoutsovasili.com» να συντηρεί το δικτυακό τόπο, ακόμα κι αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.

Το «annakoutsovasili.com» δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή τη βούληση του «annakoutsovasili.com».

Το «annakoutsovasili.com» δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων, που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

Το «annakoutsovasili.com» δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του «annakoutsovasili.com».

Το «annakoutsovasili.com» δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενωνεταιριών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στο χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (HostProvider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (AccessProvider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

Το «annakoutsovasili.com» δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το «annakoutsovasili.com» και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το «annakoutsovasili.com».

Οι παρεχόμενες, από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν στην υγεία, στην πρόληψη, στην ομορφιά και στην αισθητική, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν. Οι, σε απάντηση ερωτημάτων χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται όμως με την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεούμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση, δε, παροχής από το χρήστη αναληθών, ανακριβών και/ή ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Εταιρεία μας από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στο χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημία του χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λπ.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, το «annakoutsovasili.com» δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των χρηστών/επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο, ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το «annakoutsovasili.com», τα στελέχη, υπαλλήλους ή συνεργάτες της.

Το «annakoutsovasili.com» σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής (αστικής ή/και ποινικής φύσεως), ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.), η οποία προκύπτει για χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, ή για τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται μέσω αυτού ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ακόμη, το «annakoutsovasili.com» δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη/επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημία που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κλπ.

Ο παρών δικτυακός τόπος, προκειμένου να διευκολύνει και εξυπηρετεί τους χρήστες/επισκέπτες του, μπορεί να παρέχει μεταξύ άλλων σύνδεση μέσω «συνδέσμων» hyperlinks ή διαφημιστικών banners, με ιστοσελίδες και δικτυακούς τόπους τρίτων, για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την πολιτική ασφάλειας, την πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ή τους όρους χρήσης των, το «annakoutsovasili.com» δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε φέρει ευθύνη. Η σύνδεση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη/επισκέπτη. Οι ως άνω τρίτοι, πάροχοι των εν λόγω δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του «annakoutsovasili.com», όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Κατά συνέπεια, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους ανωτέρω τρίτους παρόχους, για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή χρήση των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων τους. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχονται ότι το «annakoutsovasili.com» ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο τόσο των δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων όσο και των υπηρεσιών τρίτων, στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με δικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

 Δεν εγγυόμαστε ότι τα αποτελέσματα που θα έχετε κατά την χρήση των Υπηρεσιών μας θα είναι ακριβή ή έμπιστα.

Συμφωνείτε ρητά ότι είτε αν χρησιμοποιείτε πολύ, είτε όχι αρκετά την Υπηρεσία μας, έχετε πλήρη ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που σας προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας είναι (εκτός αν δηλωθεί ρητά από εμάς το αντίθετο), “ως έχουν” και “όπως είναι διαθέσιμα” για την χρήση σας, χωρίς καμία εκπροσώπηση, εγγύηση ή όρους καμίας φύσης είτε ρητούς είτε αυτονόητους, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, ποιότητας εμπορευμάτων, ή καταλληλόλητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης κανονισμών.

Σε καμία περίπτωση η  οι διευθυντές, τα διοικητικά στελέχη, οι υπάλληλοι, οι συνεργάτες, οι αντιπρόσωποι, οι αντισυμβαλλόμενοι, οι εκπαιδευόμενοι, οι προμηθευτές, οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι δικαιοπάροχοι είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, αξίωση ή οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντων κερδών, διαφυγόντων εσόδων, απώλεια αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, τα εξόδων αντικατάστασης ή οποιωνδήποτε συναφών ζημίων, είτε με βάση σύμβασης, αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), περιορισμένης ευθύνης ή άλλης ζημιάς, που απορρέει από τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε προϊόντων, προμηθειών ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος σας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που έχει αναρτηθεί, μεταφερθεί ή άλλως διατεθεί μέσω της υπηρεσίας, ακόμη και αν έχετε ενημερωθεί για τέτοια πιθανότητα. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ευθύνης σε επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημιές η ευθύνη μας περιορίζεται στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Το «annakoutsovasili.com» προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Δικαιούται, επίσης, το «annakoutsovasili.com» να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμη κι αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.

Το «annakoutsovasili.com» δικαιούται ακόμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Μπορεί επίσης να διακοπεί ή να ανασταλεί ή να παρεμποδισθεί η λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου από λόγους που διαφεύγουν τον έλεγχο ή τη βούληση του «annakoutsovasili.com».

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την «ΑΝΝΑ ΧΡ. ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ» και τις μητρικές , θυγατρικές και/ή συγγενείς εταιρίες, συνεργάτες, στελέχη, διευθυντές, πράκτορες, αναδόχους, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, ασκούμενους και εργαζόμενους, από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών που οφείλονται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται σε ή προκύπτουν από την παραβίαση των Όρων Χρήσης μας ή τα έγγραφα που έχουν ενσωματωθεί σε αυτούς καθώς και την παραβίαση του νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων.

 1. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων χρήσης καθοριστεί ως παράνομη, άκυρη ή μη εφικτή, αυτή η διάταξη θα εφαρμοστεί μέχρι το σημείο που επιτρέπει ο υπάρχων νόμος, και το μη εφικτό κομμάτι θα διαχωριστεί από αυτούς τους Όρους Χρήσης, και οποιοσδήποτε καθορισμός δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εφαρμογή των εναπομεινάντων διατάξεων.

 1. ΔΙΑΚΟΠΗ

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των μερών που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης, ισχύουν μετά τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι σε εφαρμογή εκτός και μέχρι να διακοπούν από εμάς ή εσάς. Μπορείτε να διακόψετε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας μας ότι δεν θέλετε να χρησιμοποιείτεπλέον τις υπηρεσίες μας, ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Αν κρίνουμε ή υποψιαζόμαστε ότι δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των Όρων Χρήσης μας, μπορούμε επίσης να διακόψουμε αυτήν την συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε μη εξοφλημένο χρέος μέχρι, και συμπεριλαμβανόμενης, της ημερομηνίας της διακοπής και/ή μπορούμε να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει.

 1. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η αποτυχία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων Χρήσεως, δεν συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή διάταξης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας δημοσιεύτηκαν από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις , είτε προφορικές είτε γραπτές (συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, οι τυχόν προγενέστερες εκδόσεις των Όρων Χρήσης).

Τυχόν ασάφειες στην ερμηνεία των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται εναντίον μας.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης και όποιες άλλες ξεχωριστές συμφωνίες όπου σας παρέχουμε Υπηρεσίες, πρέπει να διέπονται και να ερμηνεύονται σε σχέση με την ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΧΡ. ΑΝΝΑ , Αποστόλου Παύλου 11, ΤΚ 17341, Άγιος Δημήτριος , Αθήνα, Ελλάδα

 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ξαναδείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Όρων Χρήσεως μας σε αυτήν την σελίδα.

Έχουμε το δικαίωμα ανανέωσης, αλλαγής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε κομματιού των Όρων Χρήσεως αναρτώντας αλλαγές και/ή ανανεώσεις στην ιστοσελίδα μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτήν την σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μετά από ενημερώσεις των Όρων Χρήσεως μας, θα θεωρηθεί σαν η αποδοχή σας για αυτές τις αλλαγές.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Όρους Χρήσης μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@annakoutsovasili.com

Comments are closed.